Waar komt de afkeer van vreemdelingen vandaan?

Achter politieke leiders aan lopen die het volk opzetten tegen vreemdelingen en vluchtelingen is de beste manier om armoede en ongelijkheid in stand te houden.

Wantrouwen tegen vluchtelingen en vreemdelingen is iets wat mensen wordt aangepraat door politieke leiders. Politieke leiders hebben er een handje van om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Niet alleen Wilders doet dat, maar vrijwel alle politieke partijen doen daar aan mee.

Jaren voordat Wilders zijn eigen partij begon (2004) nam de Tweede Kamer de Vreemdelingenwet aan. Dat was in 2000. Die wet was voorbereid door Cohen, destijds staatssecretaris voor de PvdA. Die vreemdelingenwet had de bedoeling om alle vreemdelingen (van buiten Europa) zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

Verschillen van mening tussen politieke partijen gaan in Nederland alleen over de vraag hoe onmenselijk het asiel- en vluchtelingenbeleid mag zijn. Als je niet vervolgd wordt in je eigen land kom je Nederland niet in. Of je moet trouwen met een Nederlander. Er is maar één uitzondering: als de vreemdeling bijdraagt aan onze economie is hij natuurlijk altijd welkom.

Als alle politieke partijen het standpunt hebben dat vreemdelingen zoveel mogelijk buiten de deur gehouden moeten worden, ligt het voor de hand dat mensen gaan denken: “Die vreemdelingen, daar is iets mee. Het zal niet voor niets  zijn dat die er niet in mogen”. Wat hebben die politieke partijen tegen vreemdelingen?

In de eerste plaats zijn politieke partijen bang dat vreemdelingen van onze welvaart profiteren. Dat zou geen probleem zijn want er zijn veel welgestelde mensen in Nederland die best wat kunnen missen. Maar die houden die rijkdom liever voor zichzelf. En dus praten ze iedereen aan dat Nederland vol is.

In de tweede plaats worden vreemdelingen gebruikt als zondebok. Van alles wat er niet goed gaat krijgen vreemdelingen de schuld, zodat politici en politieke partijen hun eigen domheid en kortzichtigheid kunnen verdoezelen. In plaats van toe te geven dat er geld over de balk wordt gegooid beweert de politiek dat er bezuinigd moet worden doordat er teveel migranten binnen komen.

In de derde plaats hebben politieke leiders er altijd al een handje van gehad verdeeldheid te zaaien en het volk tegen vreemdelingen op te zetten. En het volk laat zich keer op keer bij de neus nemen, want het is de geschiedenis vergeten. Het is vergeten hoe de nazi’s de Duiters tegen de Joden opzetten, hoe de Hutu’s en Tutsi’s en de Bosniërs en Serviërs tegen elkaar werden opgezet.

In Utrecht zijn duizenden goede sociale huurwoningen gesloopt waardoor de huren de pan uit rijzen. Er worden honderden miljoenen euro’s over de balk gegooid (muziekpaleis, stationsgebied), meer dan genoeg om de armoede op te heffen, schoolzwemmen te betalen, te zorgen voor gratis buitenschoolse opvang en om betaalbare huurwoningen te bouwen voor iedereen.

Het volk dat zo op vreemdelingen en vluchtelingen afgeeft zou verstandiger moeten zijn en moeten begrijpen dat armoede alleen maar bestreden en voorkomen kan worden door het geld weg te halen bij de mensen die er teveel van hebben en bij politici die het over de balk gooien en het te brengen aan de mensen die gebrek lijden.

Achter politieke leiders aan lopen die het volk opzetten tegen vreemdelingen en vluchtelingen is de beste manier om armoede en ongelijkheid in stand te houden. Wie zich tegen vluchtelingen laat opzetten en uitspelen is niet alleen oneerlijk bezig maar gooit bovendien zijn eigen glazen in.