Armoede

oxfam

Wereldwijd leven ruim een miljard mensen in grote armoede: onvoldoende drinkwater, voeding en onderdak. Daar staat een groei tegenover van het aantal miljardairs. Oxfam publiceerde daar een rapport over. ‘De snelle toename van van extreme economische ongelijkheid staat het tegengaan van wereldwijde armoede in de weg’. ‘armoede en ongelijkheid zijn niet onvermijdelijk of een kwestie van ongelukkig toeval, maar het product van weloverwogen politieke keuzes’. Extreme ongelijkheid voedt gewelddadige conflicten en leidt tot meer criminaliteit. Aldus het rapport van Oxfam waarin het markt fundamentalisme wordt omschreven als een recept voor ongelijkheid, omdat het leidt tot een ongebreidelde concentratie van macht in handen van een select clubje super rijken.

yacht

armoede

De helft van de wereldbevolking moet zien te leven van 1,98 euro per dag
(http://www.unric.org/nl/nieuwsoverzicht/26785-armoede-doet-lijden)

Hoe zit het in Nederland? Daar leeft 10% van de bevolking onder de armoedegrens. Dat betekent dat je afhankelijk bent voedselbanken en van kringloopwinkels. Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert leeft 1 op de 9 kinderen in Nederland in armoede: zonder ontbijt naar school. Dat alleen kinderen uit welgestelde milieus nog maar zwemles krijgen, daar gaat het hier al niet meer over.

Wat kan een gemeente als Utrecht doen? Veel meer geld vrijmaken voor schuldhulpverlening. En verder een aanzienlijke uitbreiding van de U-pas zodat die voor alle eerste levensbehoeften kan worden gebruikt. De kosten zijn eenvoudig op te brengen door te snoeien op prestige projecten, verminderen van het aantal ambtenaren in de hogere salarisschalen (12 en meer) en afzien van autobereikbaarheidsvoorzieningen. De gemeente zou bijvoorbeeld af kunnen zien van de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht en van de reconstructies van het 5 Meiplein en het Anne Frankplein. Dat is ook beter voor het milieu.