Home

De Klimaatpartij  is een initiatief van de in 2005 opgerichte Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU). De SSLU heeft inmiddels tien jaar actie gevoerd en bestuursrechtelijke procedures gevoerd. Hoewel de SSLU veel procedures gewonnen heeft is het ruimtelijk en asfaltbeleid van de gemeente Utrecht niet gewijzigd. De lucht is nauwelijks schoner dan tien jaar geleden. er wordt in Utrecht nog steeds niet aan de EU-normen voldaan waar al in 2010 aan had moeten worden voldaan..

Nog steeds zijn in de politiek schone lucht, gezondheid, milieu, bomen en klimaat ondergeschikt aan economische groei, uitbreiding en verdichting van de stad, hoewel een groeiend deel van de bevolking daar juist armer van wordt en geen uitzicht heeft op een betaalbare woning. Op voorzieningen voor de eerste levensbehoeften wordt door de overheid bezuinigd om belastinggeld aan asfalt, parkeergarages en prestigieuze hoogbouw te kunnen blijven uitgeven.

Partijen die ooit werden opgericht om op te komen voor de zwakken in de samenleving en voor het milieu blijken, zodra zij zelf in colleges en in de regering zitten, dezelfde keuzes te maken als partijen die zij aanvankelijk bestreden. Partijen die beweren elkaars tegenpool te zijn blijken zonder problemen verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hetzelfde beleid. Het college in Utrecht steunt nota bene op een coalitie van de VVD, D66 met GroenLinks en de SP.

Omdat partijen die tegenwoordig in colleges en in regering de dienst uitmaken, van links tot rechts, blijk geven van grote onverschilligheid met  betrekking tot luchtkwaliteit, milieu, klimaat en daarmee gerelateerde armoede en ongelijkheid, biedt de Klimaatpartij zich aan als alternatief.

De Klimaatpartij is voor eerlijk delen in plaats van economisch groeien, voor bomen en schone lucht in plaats van meer beton en asfalt, voor het terugdringen van autoverkeer en van verspillende consumptie, voor verkorting van de arbeidstijd en voor basisloon.

De Klimaatpartij heeft zich niet alleen in Utrecht maar ook landelijk als politieke partij laten registreren.